Kebanyakkan potensi EOR di Malaysia bertempat di Sarawak

‘Tertiary recovery’ inilah yang diberi nama ‘Enhanced Oil Recovery, EOR’ yang telah diambil kira semenjak sesbuah lapangan dibuka lagi. Sebagai contoh lapangan Dulang di perairan Terengganu telah dirancang semejak tahun 1986 untuk pembangunan EOR. Keperluan ini adalah satu langkah mapan di masa hadapan agar negara beroleh pendapatan yang berterusan dari kawasan sempadanya.

Read More Kebanyakkan potensi EOR di Malaysia bertempat di Sarawak
Advertisements