Perubahan Iklim & COP 23 di German

Kehadiran Malaysia di dalam persidangan ini bakal memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi untuk jangka masa pendek (menjelang tahun 2020) dan juga panjang. Majlis ini telah dihadiri oleh delegasi daripada pihak kerajaan Malaysia sebanyak 33 orang tidak termasuk pihak swasta

Read More Perubahan Iklim & COP 23 di German
Advertisements